Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Zakoličevanje stanovanjskih objektov, gospodarskih objektov, ...

Zakoličenje objekta je označitev lege in oblike načrtovanega objekta na parceli. Na podlagi projektne dokumentacije, s katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, se v naravi označijo karakteristične točke objekta.

Zakoličenje objekta poteka v dveh fazah:

  • Groba zakoličba - z količki se na terenu označi lokacija objekta za izkop gradbene jame in priprave terena.
     
  • Fina zakoličba - z žeblji zakoličimo natančni položaj objekta na gradbene profile, ki omogočijo nemoteno gradnjo objekta in hkrati zavarujejo zakoličbo.


Vsak projekt novogradnje ima določeno tudi gradbeno višino (običajno predstavlja nadmorsko višino temeljne plošče v pritličju), ki jo je potrebno prenesti na dobro varovano mesto v bližini gradbišča.

Po končani zakoličbi se izdela zakoličbeni elaborat v katerem je dodana skica zakoličbe in potrdilo o zakoličbi podpisano s strani odgovornega geodeta.

 

 

NA KAJ MORATE BITI POZORNI:

 

Pri zakoličbi objekta je potrebno posebej paziti na odmike objekta od sosednjih mej ali objektov. Pri pridobivanju gradbenega dovoljenja mora arhitekt  pridobiti soglasja vseh sosedov, če je objekt bližje meji kot 4m (na posameznih območjih lahko veljajo tudi drugačni ukrepi). Upoštevati je potrebno zahteve iz lokacijske informacije, ki jo pridobi na pristojni Občini. Odmiki in drugi lokacijski pogoji se potem zabeležijo v gradbeno dovoljenje.
 
Naša naloga je, da zakoličimo objekt v naravi v skladu s temi odmiki. Po končani zakoličbi izdelamo zakoličbeni elaborat, iz katerega so razvidni gabariti objekta in omenjeni odmiki.  Zakoličbeni elaborat ima investitor oz. izvajalec na gradbišču, kot dokazilo, da je objekt pravilno umeščen v prostor. 
 
Gradbeni inšpektor zahteva vpogled v dokumente, med katerimi je tudi zakoličbeni elaborat. Obiski gradbenih inšpektorjev so čedalje pogostejši.
Povpraševanje

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.