Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Gradimo hišo

Pred nakupom parcele preverite merila in pogoje za načrtovanje investicijske namere tako kot jih določajo: 

  • veljavni prostorski akti,
  • podatki o morebitnih varovanjih,
  • omejitvah in prepovedih iz sprejetih prostorskih ukrepov ter
  • podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oz. pripravo novih prostorskih aktov, ki so zapisani v lokacijski informaciji.


Lokacijska informacija je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pridobimo pa jo na podlagi 80. člena ZUreP-1, občinskega upravnega organa, pristojnega za urejanje prostora.

Naj vas opozorimo, da morate biti previdni že pri samem nakupu parcele, saj se lahko v primeru, ko parcelne meje niso urejene, površina, vodena v zemljiškem katastru (površina, za katero plačate) in dejanska površina (površina parcele v naravi) razlikujeta tudi do nekaj deset kvadratnih metrov.

Po nakupu parcele si sledijo naslednji geodetskih postopki katere boste potrebovali

Povpraševanje

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.