Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Geodetski načrt

Geodetski načrt je ena od pomembnih geodetskih storitev in predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta osnova za posege v prostor. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano dokumentacijo za gradnjo. Vsebuje prikaz dejanskega stanja (fizičnih struktur in pojavov) nad in pod zemeljskem površju v pomanjšanem merilu in je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

Kakovostno izdelan geodetski načrt da arhitektom, projektantom in prostorskim načrtovalcem pomembne podatke za njihovo delo.

 

Geodetske načrte potrebujemo pri:

-          izdelavi projektne dokumentacije za graditev objektov

-          legalizaciji objektov

-          pridobivanju uporabnega dovoljenja

 


Sestavljen je iz grafičnega prikaza in certifikata geodetskega načrta, ki dokazuje, da je geodetski načrt izdelan v skladu s pravili.

 

Kako do GEOdetskega načrta?


Pri pripravi geodetskega načrta potrebujemo ob naročilu storitve:

  • kontaktne podatke naročnika
  • podatke o parceli (parcelna številka in ime katastrske občine)


Sledi terenska izmera, kjer izmerimo vse karakteristične točke kot so:

  • objekti,
  • slemena in kapi objektov,
  • ograje,
  • dovozne ceste,
  • komunalne vode, ...


Po opravljeni terenski izmeri sledi preračun in izris geodetskega načrta v pisarni. V grafičnem prikazu se za prikaz vsebine geodetskega načrta uporabljajo znaki, določeni v topografskem ključu.  Vrišejo se komunalni vodi iz zbirnika gospodarske javne infrastrukture, vstavi se zemljiško katastrski prikaz. Izdela se certifikat, ki je podpisan s stani odgovornega geodeta in zagotavlja, da je geodetski načrt izdelan v skladu s pravili. V certifikatu geodetskega načrta opišemo kakovost podatkov, ki so vključeni v grafični prikaz, in pogoje uporabe geodetskega načrta.


Po končani storitvi obvestimo naročnika ter mu pospredujemo geodetski načrt v natisnjeni in digitalni obliki.


Geodetski načrti podjetja Geo2 d.o.o. so izdelani v skladu s pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004 in 33/2007 - ZPNačrt), ki določa vsebino, način izdelave in uporabe geodetskega načrta.

Povpraševanje

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.