Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Reference

PUH, Podjetje za urejanje hudournikov d.d.
Zakoličba in posnetek izvedenih del kanalizacijskega sistema Dolenja vas -Selca

Hidrotehnik d.d.
Zakoličba kanalizacije... 

VG5 d.o.o.
Geodetski načrti, zakoličbe objektov, monitoring posedanja objektov, izračun volumnov za izkop...

Dolinšek transport d.o.o.
Monitoring posedanja gradbene jame-nasipa, izračun volumnov...

Komunalna operativa d.d.
Naselje Dragočajna – 30 objektov, zakoličba kanalizacije... 

Korona d.d.
Električna stikališča in RTP postaje

Flora d.o.o.
Mesto Kranj - geodetski načrt zelenih površin

Milje 2000 d.o.o
Cesta Hrastnik - katastrska odmera ceste

Hidrotehnik d.d.
Medenska cesta - Ljubljana , Zapornica na reki Rinža-Kočevje

Siteep d.d.
Mejni prehod Jelšane - zakoličba komunalnih vodov

Studio Kragelj Arhitekti d.o.o.
Območje Ljubljane in okolice - geodetski načrti za nadaljnje projektiranje

City studio d.o.o.
Prometna ureditev poslovni objekt Lidl ter Hofer na Gerbičevi in Mesarski ulici, Rondo Bratislavska

Stavbenik d.o.o.
Antonov trg I, Antonov trg III, Bizovik, Industrijska cona Litostroj – industrijska hala

Teca d.o.o.
Sarajevo - Baščaršija - Rekonstrukcija tramvajskih tirov

Strabag d.o.o.
Objekt Hofer - Zakoličba in spremljava gradnje

Iskra sistemi d.d.
AC Vransko - Blagovica - Izmera trase kabelske kanalizacije, Ljubljanska obvoznica - signalni portali 

Traffic design d.o.o.
AC Vransko -Blagovica - Geodetski načrti in zakoličbe temeljev signalnih portalov vv Občina Ig Projekti vodovodnih priključkov: Visoko - Rogatec

Vitrum laser d.o.o.
Železarne Ravne ter Nuklearna elektrarna Krško - izmera geodetske mreže

Architekt Dr.Lengger ZT GmbH
Bauhaus - Geodetski načrt za gradnjo Bauhausa

Nama
Blagovni center Slovenčeva 24 - Izmera in izris notranjih prostorov – 10.000 m2 v 4 etažah

Mestna občina Ljubljana
Kresija-Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Izmera objekta in izdelava etažnega načrta, Poljanska – Roška

Marc gradbeni podjetje d.o.o.
RTP Okroglo - Zakoličba objekta

Občina Škofljica
Poslovno obrtna cona Škofljica - Spremljanje višinskih posedkov 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Območje Slovenije - Ureditev mej in parcelacije

Appia d.o.o.
Državna cesta Brezovica - Vrhnika 3.200 m - Geodetski načrt v 3D modelu

Golf projekti d.d.
Golf igrišče Smlednik - Geodetski načrt, zakoličba, spremljava gradnje

Electa inženiring d.o.o.
Ljubljana - Geodetski načrti za nadaljnje projektiranje

Tuš telekom d.d. (2007)
Ljubljana - Vpis telekomunikacijskega omrežja v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 

Projekt nizke gradnje Ljubljana d.o.o.
Cesta Mlačevo - Rašica - Geodetski načrt dolžina 3,5 km

 

SPL d.d.

Vpis etažne lastnine na več kot 30 objektih po Sloveniji. 

 

Gospodar d.o.o.

Ljubljana - Etažna lastnina za več objektov.

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.