Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Pridobitev pripadajočega zemljišča

Večino parcel v okolici večstanovanjskih naselij oz. blokov je zaradi posledic predhodnega režima vpisanih kot last občin ali celo odkupljenih s strani privatnih lastnikov. Vsaki večstanovanjski stavbi pripada vsaj minimalno pripadajoče zemljišče, oz zemljišče, ki je v zazidalnem načrtu predvideno za uporabo stanovalcev. Pri nas izdelamo strokovne podlage, osnutke parcelacije, izdelamo predlog za pridobitev funkcionalnega zemljišča in zastopamo stranke v postopku. 

 

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.